Historie farmy

Jak jsme vznikali

Historie farmy

1975 - Začátek všeho
1975

Začátek všeho

Pěstování se později stalo jeho velkým koníčkem a i s maminkou si poté pronajali svou vlastní zahradu. Nejprve pěstovali zeleninu pro rodinu, později pro přátele a občas i s přebytkovou úrodou zašli na místní trh. Obliba jejich domácích výpěstků rostla a s ní i tatínkovo zapálení neustále vše vylepšovat, pěstovat nové plodiny a zkoušet další odrůdy.

 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
1960 - Na střeše kůlny
1960

Na střeše kůlny

V poválečné době začal tatínek se svými rodiči obhospodařovat zahradu za domem i další nevelikou za městem. Pěstovali si zeleninu a chovali drobné zvířectvo k vlastní soběstačnosti. Už jako malý kluk si na střeše kůlny vytvořil své první pařeniště, kde začal pěstovat první saláty.

1990 - Fronta na banány
1990

Fronta na banány

Po sametové revoluci byla na trhu i velká poptávka po exotickém ovoci. Doba se změnila a o zeleninu nebyl již tak velký zájem jako v předešlých letech. Proto se rodiče rozhodli obchodovat i s dovozovým ovocem a na trzích ho začali nabízet společně se svými vlastními výpěstky.

Jejich prvním zakoupeným objektem k podnikání bylo sklepení. Dříve sloužilo k ustájení volů patřící továrně, ve které tatínek dříve pracoval. V současné době slouží jako naše prodejní místo i sklad zeleniny zároveň.

 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
1987 - První pole
1987

První pole

Jeho zkušenosti přibývaly a koníček přerostl ve vášeň. Rozhodl se opustit své zaměstnání a pronajal si své první pole, kde začal hospodařit. Jeho prvotní začátky nebyly vůbec jednoduché, neměl téměř žádné stroje a na velkou dřinu byli s maminkou sami, ale i přesto se nevzdávali.

2005-11 - Pole, závlahy, technika
2005-11

Pole, závlahy, technika

Postupem času si rodiče mohli dovolit zakoupit i nejpotřebnější techniku a zaměstnat pár zaměstnanců. V té době obdělávali zhruba x ha pronajatých a x ha vlastních polích.

 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005 - 2011
1997 - Stavba fóliovníků
1997

Stavba fóliovníků

Stavba prvního velkého fólióvníku byla průlomovým milníkem v pěstování. Pomohla rodičům v první řadě zajistit ochranu sadby před přízemními mrazíky a obrovskou výhodou bylo i urychlení růstu plodin. Později se postavili další tři, kde dosud pěstujeme hlavně plodovou zeleninu.

2014 - První bedýnky
2014

První bedýnky

,,Mám nápad“. Pojďme zkusit bedýnkování! V okolí o nás spousta lidí ani neví, že vůbec něco pěstujeme, máme toho tolik co nabídnout. Navíc je nikdo nerozváží domů!“. Lucie byla tím nápadem naprosto nadšená. První zklamání přišlo, když ji rodiče od nápadu odrazovali s tím, že si myslí, že to velký úspěch mít nebude a nemají čas se na tom podílet. Nedala si to rozmluvit a přeci jen to zkusila. První sezónu se počty ustálily na zhruba dvaceti bedýnkách za týden. Nevzdala to. Další sezónu si přidala rozvoz do dalších dvou měst a bedýnky měly postupně čím dál větší úspěch. V současné době máme rozvoz plně vytížený a většina našich odběratelů patří mezi pravidelné bedýnkáře, kteří od nás odebírají bedýnky celou sezónu.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
2012 - Farmářské trhy
2012

Farmářské trhy

V roce 2011 jsme byli osloveni několika pořadateli farmářských tržišť, které se v té době začaly rozrůstat po celé České republice a obzvlášť v Praze. Farmářské trhy v hlavním městě se pro nás staly postupem času stěžejním místem odbytu naší produkce. Našimi zákazníky jsou zejména mladé rodiny s dětmi, pro které se farmářské trhy staly součástí životního stylu i místem pro setkávání s přáteli. Farmářské trhy si nás získaly hlavně pro svou klidnou a přátelskou atmosféru a jsou pro nás i vhodným působištěm k šíření ekologické osvěty.

2017 - Claudie
2017

Claudie

Narodila se nám dcera Claudie a náš život na farmě se změnil téměř od základů. Od této chvíle je ona to nejkrásnější, co si „pěstujeme“.

 • 2015
 • 2016
 • 2017
2016 - Z otce na syna
2016

Z otce na syna

Rodiče se rozhodli předat vedení farmy svému synovi Milanu Jamborovi ml.. Nadále jsou velkou oporou při chodu farmy. Tatínek vypomáhá s prací na poli a maminka s lokálním prodejem na trzích v Čáslavi. Zaměřujeme se více na pěstování netradičních a méně známých druhů zeleniny.

 • 2018
 • 2019

E-shop

Spustili jsme náš první e-shop s bedýnkami a doručením po celé České republice.

2019 - E-shop